21 February 2022

Interviews

Successen delen

Om een goed beeld te krijgen van de woningbouwopgave en de uitdagingen en creatieve oplossingen hebben we met verschillende gemeenten, experts en andere partijen op het gebied van woningbouwversnelling interviews gehouden. Het doel van de interviews is het delen van succesverhalen en ‘tips en tricks’. Kortom, we delen inspirerende verhalen over de uitdaging waar we met z’n allen voor staan.

x

Het is niet verassend dat de meeste gemeenten worstelen met dezelfde problemen, een aantal elementen voor een succesvolle aanpak wordt dan ook in verschillende interviews genoemd:

  • Zoek de samenwerking met marktpartijen, woningcorporaties, de regio en andere overheden.
  • Inbreiding gaat vóór uitbreiding.
  • De interne organisatie moet ingericht zijn om de versnellingsopgave te kunnen uitvoeren.

Een aantal tips uit de interviews die wij ook vanuit onze ervaring en eigen aanpak onderschrijven:

  1. Toon lef!
  2. Zorg dat je je lokale opgave goed in beeld hebt zodat je ook kan prioriteren en vervolgens kan doorpakken. Goed voorbereiden, goed faseren, goed besluiten.
  3. Ben open en transparant en communiceer op tijd.

Gemeente Dordrecht

De aanpak van Dordrecht

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Voor iedere Bosschenaar een thuis

Provincie Noord-Brabant

… Want daar brandt nog licht

Provincie Utrecht

Woningbouwversnelling doe je niet alleen

Gemeente Ede

Ontwikkelingen in het hart van de Foodvalley

Gemeente Rijswijk

Complexe opgaves samen oppakken

Gemeente Helmond

Slim werken voor woningbouwversnelling

Gemeente Meierijstad

Gefocust op het bouwen van woningen

Gemeente Leiderdorp

Groei met behoud van de polder

Gemeente Zevenaar

In Zevenaar bouwt men klein en groot

Gemeente Eindhoven

Van ‘woondeal’ naar ‘versnellingstafel’

Gemeente Meierijstad

Samen knokken voor de sociale woningbouw opgave?

Gemeente Montferland

Geen krimp voor Montferland

Gemeente Uden

De organisatie als een kerstboom van onderaf opbouwen

Dr. Giuliano Mingardo

Parkeernorm verlagen zodat je meer kan bouwen?

Gemeente Nijmegen

Grote opgave maar ook grootse plannen in Nijmegen

Gemeente Veldhoven

Verdubbeling van eerdere programmering

Gemeente Best

Best een uitdaging: 1500 woningen in 5 jaar tijd!

Gemeente Arnhem

Arnhem gaat voor woningbouwversnelling

Gemeente Veldhoven

Door vallen en opstaan leert men… rennen