21 February 2022

Continu verbeteren

Inspelen op trends

Om snel te kunnen schakelen en op de hoogte te blijven van de actualiteiten en veranderingen op de woningmarkt hebben we een eigen Taskforce woningbouwversnelling. Hierdoor kunnen we snel inspelen op vragen van gemeenten en hoeven ze nooit lang te wachten op ons antwoord.

X

LEREN VAN ELKAAR

Daarnaast kijken we naar de aanpak van verschillende gemeenten en delen we ervaringen die we opdoen in de verschillende projecten. Hierbij delen we onze succesverhalen, maar ook de uitdagingen waar we tegenaan lopen. We leren van elkaar en verbeteren onze BEECKK-aanpak op het gebied van woningbouwversnelling. Zo bouwen we aan kennis en maken we het verschil in de projecten.

BEECKK’S BLIK OP BOUWEN

Op 7 april 2022 organiseerden we vanuit onze drie netwerklocaties een middag waar we samen met onze opdrachtgevers, partners en andere geïnteresseerden in gesprek gingen over de woningbouwopgave. Vanuit Rotterdam lanceerde Sjoerd onze BEECKK’S BLIK OP BOUWEN, vanuit Arnhem spraken Pepijn van den Eerenbeemt van BEECKK en Bart Oomes van Stadkwadraat over de maatschappelijke meerwaarde in projecten en hoe je kan omgaan met een onrendabele top. Daarna was het de beurt aan prof. dr. Peter Boelhouwer van de TU Delft om ons vanuit Eindhoven mee te nemen in de problematiek en mogelijke oplossingen voor de woningcrisis. Professor Boelhouwer sloot vervolgens aan bij het panel van experts waar Harry Morskate, woningbouwregisseur bij de gemeente Eindhoven, Mark van Doorn, directeur bij Janssen de Jong Projectontwikkeling en Jorn van der Werf, oprichter van BEECKK Ruimtemakers al klaar zaten. Lees hier het verslag van de hele dag en de levendige paneldiscussie of bekijk hier de videosamenvatting en hier onder wat visuele impressies.

KOPPELEN VAN OPGAVEN

Van de kennis de we opdoen in onze projecten profiteren we allemaal. We zoeken daarbij ook de verbinding met andere grote thema’s in het ruimtelijk domein die ons bezig houden: de energietransitie, Omgevingswet en de ontwikkeling van het buitengebied.

We delen onze kennis niet alleen met elkaar maar ook met collega bureaus en onze opdrachtgevers. Daarbij gaan we ook op zoek naar interessante links tussen beleidsvelden, werkterreinen en oplossingen die buiten het ruimtelijk domein succesvol zijn gebleken.

Eén van de voorbeelden is een BEECKK Meet-up die we organiseerden in september 2021 waarbij we de opgaven van de woningbouw koppelen aan ‘big-data’. Het gebruiken en toepassen van data is een onderwerp waar we veel mee kunnen, en graag meer mee willen, ook in ruimtelijke projecten. We zien steeds meer samenwerkingen ontstaan tussen data-specialisten en gemeenten. Dat gaat ons meer inzicht in de opgave per gemeente te krijgen en helpen gerichter en meer naar behoefte te bouwen.